'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;首页  制度建设

 
制度建设
关于加快建立现代高职院校财务运行体制机制的实施意见2014-03-06
关于网发《滨州职业学院信息公开实施细则》的通知2014-01-22
关于网发《滨州职业学院党委新闻发言人制度》的通知2014-01-22
关于落实“十四个严禁”严格经费支出的通知2014-01-01
关于进一步严肃财经纪律规范财经行为的通知2013-12-31
关于转发《关于认真学习贯彻落实〈违规发放津贴补贴行为处分规定〉的通知》的通知2013-11-07
关于对考勤有关规定重申的通知2013-09-10
党务例行公开制度2013-09-10
滨州职业学院行政不作为乱作为问责办法2013-09-10
滨州职业学院重大问题责任追究办法2013-09-10
关于党员干部办理婚丧喜庆事宜2013-09-10
  每页14条记录  总共11条记录   首页   上一页   下一页   尾页  页码: 1/1    跳转  
版权所有